بندر کنگ – تمنای توسعه در التیام زمینه

عصر چهارشنبه دوم مرداد ماه و در سالن سه‌سویه‌ی شهر کتاب مشهد و در جمعی هشتاد نفره، شیوا آراسته به ارائه تصویری و توضیح تفصیلی مطالعات و تجربه خود در رابطه با طرح احیای بندر تاریخی کُنگ پرداخت. در ادامه حمید عرفانیان جم توضیحاتی تکمیلی در رابطه با وضعیت فعلی بافت احیاشده بندر کُنگ ارائه داد و از زاویه‌ای دیگر به تحلیل علل موفقیت طرح پرداخت.
حضور افتخاری شهردار بندر کُنگ، مهندس ایوب زارعی، همراه بود با توضیحات ایشان در رابطه با نقش و اشتیاق مردم در فرایند احیای بافت تاریخی شهرشان و بررسی نتایج عینی آن در ایجاد حداکثری حس تعلق به مکان در میان شهروندان.
جلسه پاسخ به پرسش‌های حاضران با مشارکت هر سه میهمان پی گرفته شد و نشست ساعت ۱۹/۴۵ دقیقه به پایان رسید.

معرفی برنامه

توسعه و زمینه دو معمای ایران معاصرند که در کنار هم بغرنج‌تر به نظر می‌رسند. شکست‌های متوالی رجحان دادن هر یک بر دیگری تصویری از ناکامی را پیرامون طرح‌های توسعه و احیا در ذهن مخاطب تخصصی، مدیران شهری و منطقه‌ای و همچنین عموم مردم پدید آورده است. آنچه از بندر کنگ به ما می‌رسد اما تصویری دیگرگونه است. مشارکت بالای مردمی، تسهیل‌گری نهاد عمومی متولی و هدایتگری تخصصی هر یک زاویه‌ای هستند برای آموختن از تجربه یکتای در حال تکوین در بندر تاریخی کنگ.
کانون چهارشنبه دوم مردادماه پای این تجربه می‌نشیند.


با حضور
⭕️ شیوا آراسته؛ معمار، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مشاور طرح احیای بندر تاریخی کنگ
⭕️ حمید عرفانیان جم؛ معمار و مشاور پیشین معاون وزیر راه و شهرسازی


•• چهارشنبه دوم مردادماه ۱۳۹۸
•• ساعت ۱۷
•• سالن سه‌سویه
•• مشهد، ضلع جنوب شرقی چهارراه ابوطالب، شهر کتاب مشهد
•• حضور در برنامه برای همه‌ی علاقه‌مندان‌ آزاد و رایگان است.‌

https://t.me/kanunma/732

کانون هم‌اندیشی معماری مشهد
با حمایت رویا طرح داخلی