جشنواره مستندهای معماری و شهر

الف/ بیانیه‌‌ی جشنواره «اتاق روشن؛ جشنوراه سیار» در مشهد
جشنواره فرصتی برای ارتباط معماران و شهرسازان با یکدیگر، جامعه و تصمیم‌گیران حوز‌ه‌ي فعالیت آنها است. حوزه‌ای که دیگر تنها متعلق به آنها نیست بلکه برای تمام شهروندان است اما آنها هم می‌توانند در ارتقا و کیفیت‌افزایی آن نقشی ویژه و مشارکت‌جو داشته باشند. فیلم‌ها و فضای پدیدآمده پیرامون آنها، موقعیتی برای اندیشیدن، پرسیدن و گفتگو خواهد شد و به بینندگان خود نشان خواهد داد که راه‌های تجربه‌شده چه پی‌آیندها/پیامدهایی خواهد داشت. آگاهی از این که این پیامدها غیرقابل پیش‌بینی هستند موجب خواهد شد تا افراد هوشیارتر شوند. این هوشیاری موجب پویایی هرچه بیش‌تر افراد درون حرفه و جامعه خواهد شد و سرمستی ویژه‌ای را میان آنان فراهم خواهد ساخت. از این‌رو دیگر افراد بی‌تفاوت نسبت به محیط خود و رویدادهای زندگی نخواهند بود و اثربخشی دوچندان خواهند داشت.

برای دریافت کتابچه‌ی راهنمای جشنواره اینجا کلیک کنید.