«رستاخیز آجر: از خانه تا شهر»

در این نشست علیرضا مشهدی‌میرزا از دغدغه‌های خود به عنوان معمار سخن گفت و به ارائه‌ی تصویری و توضیح تفصیلی پروژه‌های خود، توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌های آجر و تلاش وی برای به کارگیری آن به شکلی نوین در معماری و ایجاد الگوواره‌هایی با آن که پاسخگوی نیازهای عملکردی بناهای مسکونی باشد، پرداخت.

معرفی برنامه

رستاخیزِ آجر: از خانه تا شهر
_ مرور آثار و گفت‌وگو با علیرضا مشهدی‌میرزا شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۱۷ _ سالن سه‌سویه شهر کتاب مشهد
**
‎در تجربه‌ی پسامدرن امروزین، آجر نه یک جزء ساختمانی که منظومه‌ای فرهنگی است با پشتوانه‌ها و خاطراتی که می‌تواند در برابر حسرت‌ها و آرزوها، پاسخ‌های تامل‌برانگیزی را طرح کند. این گزاره می‌تواند موافقان و مخالفان سرسختی داشته باشد. چه در مقیاس نمای یک آپارتمان و چه در مقیاس میدانی شهری، هر کدام با بهینگی‌ها و نابهینگی‌های منحصر به خود. برای تأمل در این موضوع، شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۷، در سالن سه‌سویه شهر کتاب مشهد گرد هم می‌آییم تا با مرور تجارب علیرضا مشهدی‌میرزا، رستاخیز آجر را -تجربه معاصر ایرانی- به بحث بنشینیم.
‎حضور رایگان، آزاد و آگاهانه همه شما برای ما مغتنم است.

کانون هم‌اندیشی معماری مشهد


و حمایت رویا طرح داخلی