درباره‌ی کانون

کانون هم‌اندیشی معماری مشهد از میان دغدغه‌های جمعی و مبتنی بر اهمیت «مسئولیت اجتماعی» معماران و برنامه‌ریزان و طراحان شهری و با هدف اعتلا و به هنگام کردن دانش معماري و شهرسازي اعضا، ارتقاي کيفيت معماري و شهر و افزايش آگاهي‌هاي عمومي؛ کنش‌گري اجتماعي، پايش، ارزيابي و ديده‌باني رويدادهاي معماري و شهر و موضوعات مربوط به ميراث فرهنگي براي بهبود کيفيت فضاي زيست و زندگي جامعه؛ مطالعه، پژوهش، حفظ و اشاعه‌ي آگاهي‌ها و دانش‌ و فرهنگ مرتبط با معماري و شهر؛ فعاليت اطلاع‌رساني و رسانه‌اي در جهت اعتلاي جايگاه معماري و شهرسازي، پرورش آگاهي‌هاي عمومي درباره‌ي آموزش و اهميت معماري در ذهن جامعه و برانگيختن حساسيت آنها نسبت به محيط زندگي‌شان فعالیت خود را از خردادماه ۱۳۹۴ آغاز کرده است و ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در قالب «سازمان مردم‌نهاد» با شماره ثبت ۵۹۹۴ و پروانه فعالیت ۵۸۰۴ رسمیت یافت. کانون می‌کوشد تا فضایی باشد برای این که معماران و شهرسازان با اندیشه و انگیزه‌ی مشترک دور هم جمع شوند و ضمن گفتگو و تبادل نظر آن قسمت از نیازهای ذهنی‌شان را که در محیط حرفه‌ای یا آموزشی برآورده پوشش داده نمی‌شود، برآورده کنند. کانون با هدف هم‌گرایی و هم‌افزایی، مبتنی بر فردزدایی و وابسته به نیروی داوطلبانه‌ی همراهان خود پیش می‌رود.